Zamówienia publiczna - powyżej art. 4 pkt 8

Dostawa aparatu USG wraz z wyposażeniem - 2 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.
11 grudnia 2018

Dostawa aparatu USG wraz z wyposażeniem - 2 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 tys. euro
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE
6 grudnia 2018

Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE
6 grudnia 2018

Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE

Przetarg nioegraniczony o wartości poniżej 221 000 euro.
Dostawa defibrylatora dwufazowego - 4 szt., łyżki zewnętrzne - 4 kompl. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.
3 grudnia 2018

Dostawa defibrylatora dwufazowego - 4 szt., łyżki zewnętrzne - 4 kompl. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
Dostawa respiratora transportowego - 2 szt., respiratora transportowego pediatrycznego - 2 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.
26 listopada 2018

Dostawa respiratora transportowego - 2 szt., respiratora transportowego pediatrycznego - 2 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro.
Dostawy produktów leczniczych - preparatów do terapii nerkozastępczej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE
26 listopada 2018

Dostawy produktów leczniczych - preparatów do terapii nerkozastępczej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro.
Dostawę czerwonych worków do gromadzenia odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie prowadzonego przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
20 listopada 2018

Dostawę czerwonych worków do gromadzenia odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie prowadzonego przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.
15 listopada 2018

Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
Dostawa kardiomonitorów modułowych - 6 szt., stacji centralnego nadzoru - 1szt., monitora anestetycznego - 1 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie
8 listopada 2018

Dostawa kardiomonitorów modułowych - 6 szt., stacji centralnego nadzoru - 1szt., monitora anestetycznego - 1 szt. dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro