O szpitalu

Szpital Powiatowy w Pszczynie będący jednostką prowadzoną jest przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Pszczynie rozpoczął działalność leczniczą 1 sierpnia 2018 r. Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. jest spółką, której właścicielem jest powiat pszczyński.
W Szpitalu Powiatowym w Pszczynie funkcjonują następujące oddziały:
• Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy
• Oddział Neonatologiczny
• Oddział Neurologiczny
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej
• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Oddział Geriatryczny
Działalność lecznicza Szpitala Powiatowego w Pszczynie koncentruje się w zespole dwóch budynków połączonych z sobą przejściem na dwóch poziomach. Jeden z nich to wysoki budynek dziewięciopiętrowy, w którym mieści się większość oddziałów szpitalnych - Oddział Geriatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a także Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG. W niskiej, dwupiętrowej części szpitala mieści się Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, Oddział Neurologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, centralna sterylizatornia oraz medyczne laboratorium diagnostyczne. W pobliżu wejścia głównego do szpitala znajduje się szpitalna kaplica. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się duży parking dla pacjentów, odwiedzających i pracowników Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Szpital usytuowany jest w ścisłym centrum Pszczyny - na ul. Antesa i z każdej strony otoczony jest wspaniałą zielenią, która cieszy oczy o każdej porze roku.


Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Pszczynie znajduje się na parterze szpitala. Na Izbę Przyjęć można wejść od ul. Wojciecha Korfantego i tam też umiejscowiony jest obszerny parking dla pacjentów i odwiedzających.
Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym udziela pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wynikających ze schorzeń internistycznych, ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych, spowodowanych urazami lub wymagających hospitalizacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pacjentki do porodu są zabezpieczane przez Położniczą Izbę Przyjęć.
Łącznie Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym naszego szpitala przyjmuje ok. 1200 pacjentów miesięcznie.

Kontakt do Izby Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym:
e-mail: izba.przyjec@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 07


Pacjenci na Izbie Przyjęć przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym.

Przyjęcie w trybie nagłym
O kolejności przyjęć decyduje wykwalifikowany personel medyczny na podstawie wstępnej oceny zagrożenia życia i zdrowia. Pierwszeństwo mają pacjenci w ciężkim stanie oraz osoby przywiezione przez zespoły ratownictwa medycznego.
Pacjenci z lżejszymi schorzeniami muszą być przygotowani na ewentualny wydłużony czas przyjęcia z uwagi na pełnienie całodobowego ostrego dyżuru i możliwości przyjmowania stanów nagłych. W niektórych przypadkach czas oczekiwania może wynieść kilka godzin.
Izba Przyjęć nie jest miejscem pogłębionej diagnostyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest natychmiastowe leczenie szpitalne pacjent będzie przyjęty do jednego z oddziałów szpitala. Jeżeli występuje zagrożenie życia i pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, to zostanie przewieziony karetką do innej placówki o wyższym stopniu referencyjności lub posiadającej odpowiednie oddziały szpitalne. W innych przypadkach będzie zalecone dalsze leczenie lub diagnostyka u swojego lekarza rodzinnego, specjalisty lub w trybie planowym, w wybranym szpitalu.
Dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami, nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub zaostrzeniami chorób przewlekłych, bez zagrożenia życia, w dni powszednie do godziny 18.00 przeznaczone są poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, a od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta nocna i świąteczna opieka zdrowotna działająca w Ośrodku Zdrowia „Symetria” w Pszczynie (ul. Partyzantów 21, tel. 32 447 47 05).

Przyjęcie w trybie planowym
Podczas przyjęcia do Szpitala Powiatowego w Pszczynie należy zabrać:
• skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych oraz kobiety do porodu przyjmowani są bez skierowania),
• dowód osobisty lub inny dowód tożsamości zawierający zdjęcie i nr PESEL,
• dokumentacja lekarska z poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu, np. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych
• informację o przyjmowanych stale lekach (jakie leki, ilość i częstotliwość przyjmowania)
Pacjenci przyjmowani na oddział powinni zabrać ze sobą:
• przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, przybory do golenia, grzebień, ręczniki),
• kapcie,
• zapas bielizny osobistej,
• piżamę,
• szlafrok.


Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego w Pszczynie mieści się na drugim piętrze wysokiego budynku szpitala. Na oddziale znajduje się 19 łóżek dla pacjentek. Pomoc pacjentkom polega na wykonywaniu badań diagnostycznych, jak również leczeniu zachowawczym i operacyjnym pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego. Zabiegi wykonywane są metodami chirurgicznymi oraz laparoskopowymi i histeroskopowymi. Na oddziale udzielana jest również pomoc pacjentkom mającym powikłania w trakcie trwania ciąży. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego w Pszczynie posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki ginekologiczno-położniczej.
Do oddziału przynależy również Trakt Porodowy z odrębną dla przyszłych mam Izbą Przyjęć. Oddział w ciągu miesiąca przyjmuje ok. 60 porodów. Oddział Ginekologiczno-Położniczy oferuje możliwość porodów rodzinnych dla wszystkich zainteresowanych par. Poza tym, odbywają się również porody tradycyjne i - jeśli zajdzie taka potrzeba - cięcia cesarskie. Oddział oferuje możliwość uzyskania bezpłatnego znieczulenia do porodu. Przy porodzie tradycyjnym przyszłej mamie może towarzyszyć jedna bliska osoba.

Kontakt do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
e-mail: ginekologia@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 327Oddział Neonatologiczny
Oddział neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Pszczynie umiejscowiony jest na drugim pietrze wysokiego budynku szpitala. Oddział dysponuje 10 miejscami dla noworodków, w tym 2 stanowiskami intensywnej terapii noworodka oraz 2 stanowiskami opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji. Oddział zajmuje się opieką, diagnostyką i leczeniem maluszków, które narodziły się w oddziale położniczo-ginekologicznym szpitala. Na oddziale neonatologicznym znajduje się również stanowisko do laktacji, z którego mogą skorzystać mamy maluchów.
Jest to oddział o II stopniu referencyjności, co oznacza, że może leczyć noworodki z małą masą ciała, urodzone przedwcześnie, z niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi zaburzeniami okresu noworodkowego. Na oddziale pracuje wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska. Maluchami opiekują się pediatrzy, neonatolodzy, położne i pielęgniarki neonatologiczne.

Kontakt do Oddziału Neonatologicznego
e-mail: neonatologia@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 323Oddział Neurologiczny
Oddział Neurologiczny Szpitala Powiatowego w Pszczynie znajduje się na drugim piętrze niskiego budynku szpitala. Dysponuje 15 łóżkami dla chorych, przy czym jedno z nich stanowi stanowisko intensywnej opieki medycznej. Stanowisko to przeznaczone jest dla osoby, która wymaga stałego nadzoru i ciągłej opieki, co zapewnia stała obserwacja pacjenta przez pielęgniarkę. Stanowisko wyposażone jest m.in. w odpowiednie łóżko, kardiowerter-defibrylator, elektryczne urządzenia do ssania, zestaw do intubacji, pompy infuzyjne, kardiomonitor. Oddział Neurologiczny prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego:
• chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu),
• stwardnienia rozsianego,
• padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
• miasteni i chorób mięśniowych,
• bólów głowy i zawrotów głowy.
W szpitalu wykonuje się badania tomografii komputerowej oraz EEG, w razie potrzeby zapewnia on również realizację badań rezonansem magnetycznym oraz EMG. Pacjenci Oddziału Neurologicznego zabezpieczeni są nie tylko opieką neurologów oraz pielęgniarek. Mogą liczyć również na pomoc fizjoterapeuty oraz konsultacje specjalistyczne, np. kardiochirurga, psychologa klinicznego, neurochirurga, nefrologa, okulisty, laryngologa, diabetologa.

Kontakt do Oddziału Neurologicznego
e-mail: neurologia@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 374Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Pszczynie znajduje się na drugim piętrze niskiego budynku szpitala i dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii. Działa w oparciu o standard organizacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oznacza to, że ustalone są pewne sposoby postępowania w zakresie anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, sedacji oraz leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, które mają zastosowanie na oddziale. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii pszczyńskiego szpitala umiejscowiony jest w bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego, na którym znajduje się kilka stanowisk znieczuleniowych i stanowisko nadzoru poznieczuleniowego. Oddział zapewnia komunikację z wszystkimi oddziałami szpitalnymi. Na oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski.
Na oddziale leczone są takie schorzenia jak niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, choroby centralnego układu nerwowego, urazy wielonarządowe. Leczenie pacjentów ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też w razie potrzeby zapewnione są konsultacje z lekarzami innych specjalności. Natomiast jeśli pacjent nie wymaga już intensywnej terapii, to opiekę nad nim przejmują inne oddziały szpitalne. Najczęściej wykonywane zabiegi to: wentylacja mechaniczna, terapia nerkozastępcza, bronchofiberoskopia układu oddechowego, cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych, tracheotomie, drenaż jamy opłucnowej, leczenie bólu.

Kontakt do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail: oiom@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 289Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pszczynie znajduje się na piątym piętrze wysokiego budynku szpitala i dysponuje 40 łóżkami dla pacjentów. Jest oddziałem ogólnointernistycznym i zapewnia opiekę szpitalną dla pacjentów ze schorzeniami m.in. układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo-naczyniowego. Znaczna część pacjentów to pacjenci z cukrzycą, niedokrwistością lub chorobami serca. Oddział zapewnia całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, rentgenowskich i tomografii komputerowej. Nad pacjentami czuwa wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski.

Kontakt do Oddziału Chorób Wewnętrznych
e-mail: wewnetrzny@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 354Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej
Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej Szpitala Powiatowego w Pszczynie mieści się na trzecim piętrze wysokiego budynku szpitala i posiada 16 łóżek. Oddział przyjmuje pacjentów w celu diagnostyki oraz leczenia chirurgicznego. W oddziale wykonuje się zabiegi zarówno metodą tradycyjną, jak i metodą chirurgii małoinwazyjnej - laparoskopową. Przeprowadza operacje i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, gruczołów dokrewnych. Wykonuje się również operacje przepuklin oraz małe zabiegi naczyniowe. Operacje i zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowanych zespół chirurgów.

Kontakt do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej
e-mail: chirurgia@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 334Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Pszczynie mieści się na szóstym piętrze wysokiego budynku szpitala. Dysponuje 16 łóżkami. Oddział został gruntownie wyremontowany w 2018 r. Zajmuje się leczeniem zmian urazowych kończyn górnych, dolnych, miednicy, kręgosłupa. Leczy także zmiany reumatoidalne narządów ruchu a także ostre i przewlekłe stany zapalne kości, stawów bądź tkanek miękkich. W razie potrzeby, pacjent zostaje poddany badaniom artroskopem diagnostyczno-zabiegowym, dostępne są również badania histopatologiczne śródoperacyjne. Zapewniana jest kontynuacja procesu leczenia poprzez stosowanie procedury rehabilitacji narządu ruchu. Oddział zabezpiecza odpowiednio wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski.

Kontakt do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
e-mail: ortopedia@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 363


Oddział Geriatryczny
Oddział Geriatryczny Szpitala Powiatowego w Pszczynie znajduje się na pierwszym piętrze wysokiego budynku szpitala i zabezpiecza pacjentów, którzy ukończyli 60 rok życia. Dysponuje 6 miejscami, a opiekę nad pacjentem sprawuje zespół lekarsko-pielęgniarski, w tym, m.in. geriatra pełniący funkcję ordynatora oraz pielęgniarki geriatryczne. Pacjenci oddziału leczeni są na wiele współistniejących chorób, które są typowe dla wieku podeszłego. Działania Oddziału Geriatrycznego koncentrują się na procesie wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi po 60 roku życia, poprzez zminimalizowanie dyskomfortu związanego ze znacznie obniżoną sprawnością spowodowaną podeszłym wiekiem.

Kontakt do Oddziału Geriatrycznego
e-mail: geriatria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 83 10 wewn. 212